Πρόσληψη επιμορφωτών για το πρόγραμμα Λαϊκής Επιμόρφωσης 2009

Tue, 2009-03-17 14:16
H Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Νομού Ευβοίας προκηρύσσει την πρόσληψη επιμορφωτών για το πρόγραμμα Λαϊκής Επιμόρφωσης 2009.
Οι υποψήφιοι επιμορφωτές πρέπει να καταθέσουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 στη Ν.Ε.Λ.Ε Νομού Εύβοιας (ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Χαλκίδα, τηλ. 2221024050, 2221061156).
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias