Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων-Κατολισθήσεων Επί Της Ε.Ο. Δροσιάς-Λουκίσια

Fri, 2009-03-27 09:44

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων-Κατολισθήσεων Επί Της Ε.Ο. Δροσιάς-Λουκίσια (Θέση ΚΟΚΟΣΙ)» με προεκτιμώμενη αμοιβή 67.226,85 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κ. Αντ.Κωτσόπουλος τηλ:2221354172.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias