Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού: Διασταύρωση Μαρμαρίου-Μαρμάρι»

Fri, 2009-03-27 09:45

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδού: Διασταύρωση Μαρμαρίου-Μαρμάρι» με προεκτιμώμενη αμοιβή 200.462,18 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Ο.Κοτσινά τηλ:2221354162.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias