Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες οδικών έργων»

Wed, 2009-04-01 12:30

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες οδικών έργων: 1)Παράκαμψη Κριεζών, 2)Σύνδεση Παράκαμψης Κριεζών με Δύστο και Κριεζά, 3)Σύνδεση Παράκαμψης Κριεζών με οικισμό Πετριών, 4)Βελτίωση υφιστάμενης οδού Λεπούρων-Κριεζών» με προεκτιμώμενη αμοιβή 497.908,25 ευρώ.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Ο.Κοτσινά τηλ:2221354162.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias