Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Οδός Κόσκινα-Παραλία»

Thu, 2009-04-02 08:08

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οδός Κόσκινα-Παραλία» με προϋπολογισμό 158.000 ευρώ.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ.Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias