Διάφορα

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας ποτοποιίου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-08-27 14:14

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας ποτοποιίου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου  τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου ή Αποθήκης παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-08-27 11:12

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου ή Αποθήκης παραγωγής ηλεκτρικών πινάκων. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης  τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου ή Αποθήκης με την επωνυμία "ΜΗΤΑ ΕΡΑΣΜΙΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-08-26 10:44

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου ή Αποθήκης με την επωνυμία "ΜΗΤΑ ΕΡΑΣΜΙΑ". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης  τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησησης του Αλεξανδρή Δημήτριου διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-08-22 12:14

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησησης με την επωνυμία "ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ".  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ 2221353402

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Καρούζου Ανδρέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-08-22 10:45

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε (δτ ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E)".  Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ 2221353441

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Τροποποίηση της υπ' αρ. 4342/Φ14/3603/2-6-2014 Απόφασης σε “Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης και παραγωγής ακατέργαστου πυρηνέλαιου” της εταιρείας ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.’ με δ.τ. 'ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α

Fri, 2014-08-22 10:11

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την  τροποποίηση της υπ' αρ. 4342/Φ14/3603/2-6-2014 Απόφασης σε “Άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης και παραγωγής ακατέργαστου πυρηνέλαιου” της εταιρείας ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.’ με δ.τ. 'ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε.'. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ανανέωση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών καλαμακίων της εταιρείας «MATRIX PACK A.E.» μετά από μηχανολογική – κτηριακή επέκταση και εκσυγχρονισμό.

Fri, 2014-08-22 10:05

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει ανανέωση άδειας λειτουργίας αόριστης διάρκειας στην εταιρεία «MATRIX PACK A.E.» για τη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών καλαμακίων (Κ.Α.Δ. 22.29.23) Πληροφορίες  κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ 2221353413

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Προσωρινή ολική διακοπή λειτουργίας στη μονάδα παραγωγής ξυλείας σε μικροτεμάχια με θρυμματισμό του Δασικού – Αγροτικού Συνεταιρισμού Προκοπίου - Δαφνούσας που βρίσκεται στη θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Fri, 2014-08-22 09:53

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3982/2011 και τις διατάξεις της ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 230Β/9.2.12)  αποφάσισε Την προσωρινή ολική διακοπή λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ξυλείας σε μικροτεμάχια με θρυμματισμό του Δασικού – Αγροτικού Συνεταιρισμού Προκοπίου – Δαφνούσας που βρίσκεται στη θέση ΄΄Βουλγαρίνα΄΄ Δ.Ε Μεσσαπίων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων η οποία θα γίνει με τη σφράγιση του μηχανολογικού εξοπλισμού (σπαστηροτριβείου) στις 25 / 8 /2014.              Πληροφορίες κ.Γ . Πιλάτης τηλ 2221353414 και κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ 2221353413

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της Μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων με δ.τ "ΒΙΟΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ" Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-08-22 09:36

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης και παραγωγής ακατέργαστου πυρηνέλαιου με την επωνυμία "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε με δ.τ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ 2221353441

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΖΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-08-21 08:06

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας αγροτικών προιόντων και τυποποίησης με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΖΟΣ". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ 2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias