Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+650 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+000)»

Thu, 2011-10-06 12:55

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+650 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+000)», με προϋπολογισμό 2.600.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Thu, 2011-10-06 12:41

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ», με προϋπολογισμό 565.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ»

Wed, 2011-08-17 11:04

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ», με προϋπολογισμό 1.130.000  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ)»

Mon, 2011-07-25 13:15

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ)», με προϋπολογισμό 150.000  ΕΥΡΩ. . Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ."

Mon, 2011-07-25 12:16

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο έργο «Επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Εύβοιας» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή προσφοράς. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 34.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. την Τρίτη 2/8/2011 και ώρα 13:00. Δείτε το συνημμένο

Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης –για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, κατά το έτος 2011.

Tue, 2011-07-19 10:53

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Π.Ε. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας Γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, κατά το έτος 2011. Πληροφορίες της Προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Διοικητήριο Χαϊνά 93-Χαλκίδα, κα Συρμακέζη Παγώνα τηλ: 2221353725-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Fri, 2011-07-15 12:32

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Π.Ε. Ευβοίας προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο  κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί της μέσης τιμής που θα προκύπτει από το  Παρατηρητήριο τιμών του Τμήματος Εμπορίου το οποίο θα πρέπει να  αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως για κάθε είδος υγρών καυσίμων.Πληροφορίες της Προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Διοικητήριο Χαϊνά 93-Χαλκίδα, κα Συρμακέζη Παγώνα τηλ: 2221353725-6.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΗΛΙ - ΒΛΑΧΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»

Thu, 2011-07-07 08:49

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΗΛΙ - ΒΛΑΧΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ», με προϋπολογισμό 200.000 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ1/2011, ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Tue, 2011-06-28 10:05

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1) για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.ΣΟΧ1/2011 , για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, θα είναι από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 .Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και το παράρτημα ανακοινώσεων για την Προκήρυξη και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Κρυονερίτη Ειρήνη τηλ: 2221353904 και κ. Ζάχο Ηρακλή τηλ:2221353927.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias