Απασχόληση - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Wed, 2011-06-08 09:58

Διακήρυξη  επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειωδότη για την φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων του μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας ευβοίας επί της λεωφ. Χαϊνά 93 και την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες (Χαϊνά 102)και το πρώην Διοικητήριο Χαϊνα 93Α.

Δείτε την Διακήρυξη
Διαβάστε τις Συμπληρωματικές Οδηγίες

Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου με θέμα « Πρόσληψη Εργατοτεχνικού Προσωπικού (Παγιδοθέτες) για την κάληψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»

Tue, 2011-06-07 10:54

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Εύβοιας , που εδρεύει στο Δήμο Χαλκίδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  εργατοτεχνικό προσωπικό  ( παγιδοθέτες )  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού  είκοσι τριών  (23) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το πρόγραμμα καταπολέμησης  του δάκου της ελιάς.Δείτε την Ανακοίνωση Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας (κ. Α. Σταυροπoύλου, τηλ. 22213 53910).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Tue, 2011-05-31 11:50

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο "Οργανωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στη Π.Ε Ευβοίας" με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 60.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε τη Διακήρυξη
Δείτε το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΣΤΙΩΝ»

Tue, 2011-05-31 10:40

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΡΙΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΣΤΙΩΝ» , με προεκτιμώμενη αμοιβή  442.954,46 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΟΣΓΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ - Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ»

Fri, 2011-05-27 08:21

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΟΣΓΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ - Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», με προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ - Ν.Α ΕΥΒΟΙΑΣ»

Wed, 2011-05-25 07:14

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Ν.Α ΕΥΒΟΙΑΣ», με προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ - Ν.Α ΕΥΒΟΙΑΣ»

Wed, 2011-05-25 07:14

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Ν.Α ΕΥΒΟΙΑΣ», με προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

Tue, 2011-05-03 09:40

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο: "Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας", και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες της Προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο και στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ευβοίας, Διοικητήριο Χαϊνά 93 Χαλκίδα, Κα Σταυροπούλου Αννα Τηλ.: 2221353910.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

Fri, 2011-04-29 12:55

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειωδότη για την φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων του μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας ευβοίας επί της λεωφ. Χαϊνά 93 και την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονταιοι Τεχνικές Υπηρεσίες (Χαϊνά 102)και το πρώην Διοικητήριο Χαϊνα 93Α. Δείτε την Διακήρυξη

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias