Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Πετραλαιοειδών Π.Ε Ευβοίας 2011

Mon, 2011-04-11 11:54

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Π.Ε. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο  κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί της μέσης τιμής που θα προκύπτει από το  Παρατηρητήριο τιμών του Τμήματος Εμπορίου το οποίο θα πρέπει να  αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως για κάθε είδος υγρών καυσίμων.Πληροφορίες της Προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Διοικητήριο Χαϊνά 93-Χαλκίδα, κα Συρμακέζη Παγώνα τηλ: 2221353725-6.

Διακήρυξη ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, κατά το έτος 2011.

Mon, 2011-04-11 11:36

Διευκρίνιση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μελανιών που αφορά την με αριθ. 15182-1842/4-4-11 διακήρυξή μας Δείτε στο συνημμένο αρχείο
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Π.Ε. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, κατά το έτος 2011. Πληροφορίες της Προκήρυξης στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Διοικητήριο Χαϊνά 93-Χαλκίδα, κα Συρμακέζη Παγώνα τηλ: 2221353725-6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Mon, 2011-03-21 10:42

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακαλεί  την αρ. 2109/08-03-2011 προκήρυξη για την ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΥΤΟΥΡΛΟ- ΜΕΤΟΧΙ»

Mon, 2011-03-21 10:38

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΥΤΟΥΡΛΟ- ΜΕΤΟΧΙ», με προϋπολογισμό 350.000,00  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Ανακοίνωση Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. **Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2574/18-3-2011**

Fri, 2011-03-11 14:30

H Δ/νση  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων , στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα  Εύβοιας». Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας (κ. Α. Σταυροπoύλου, τηλ. 22213 53910).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ»

Thu, 2011-03-10 13:15

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» , με προεκτιμώμενη αμοιβή 256.741,84 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

 

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

Fri, 2011-02-18 09:07

H Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Χαϊνά 93-Χαλκίδα, Πληροφορίες κα. Ε. Γούναρη τηλ:2221353740.

Αποτελέσματα Διαγωνισμού υπ’ αριθμ.ΣΟΧ1/2010(ΑΡ.ΠΡΩΤ.7989/15.12.2010)

Wed, 2011-02-02 14:12

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2010(ΑΡ.ΠΡΩΤ.7989/15.12.2010) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.
Πίνακας Προσληπτέων
Πίνακας Απορριπτέων
Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων
Πίνακας Κατάταξης ΤΕ Ζωϊκής Παραγωγής
Πίνακας Κατάταξης ΥΕ Εργατών

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias