Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ»

Mon, 2011-01-17 10:46

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό 500.000,00  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΒΛΑΣΗ»

Mon, 2011-01-17 10:42

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΒΛΑΣΗ» , με προϋπολογισμό 125.000 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ»

Mon, 2011-01-17 10:37

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ`» , με προϋπολογισμό 170.000 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ»

Mon, 2011-01-17 10:37

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ», με προϋπολογισμό 400.000,00  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «»ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ»

Mon, 2011-01-17 10:32

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ»  , με προϋπολογισμό 560.000 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7x7 ΤΡΙΑΔΟΣ»

Mon, 2011-01-17 10:29

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 7x7 ΤΡΙΑΔΟΣ», με προϋπολογισμό 140.000,00  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

Mon, 2011-01-17 10:25

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» , με προϋπολογισμό 250.000  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ Δ. ΑΙΔΗΨΟΥ»

Mon, 2011-01-17 10:18

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ Δ. ΑΙΔΗΨΟΥ» , με προϋπολογισμό 460.000,00  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ»

Fri, 2011-01-07 11:03

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ» , με προϋπολογισμό 250.000,00  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ(01) ΛΕΠΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ»

Fri, 2011-01-07 10:58

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ,προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ(01) ΛΕΠΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ » , με προϋπολογισμό 270.000,00  ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias