Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διαγράμμισης οδών

Tue, 2009-09-01 09:33
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 14η Οκτωβρίου 2009, για την προμήθεια ειδών διαγράμμισης οδών (55 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος, 5 τόνων κιτρίνου ακρυλικού χρώματος και 20 τόνων υάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων) συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κερκίδων-Αποδυτηρίων στο Γήπεδο Δύστου»

Tue, 2009-08-25 19:15
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 29η Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κερκίδων-Αποδυτηρίων στο Γήπεδο Δύστου» με προϋπολογισμό 650.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Δ.Αρτεμισίου Ν.Ευβοίας»

Tue, 2009-08-25 19:13
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 6η Οκτωβρίου 2009, για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Δήμου Αρτεμισίου Νομού Ευβοίας» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση Μουσείου Παλαιοντολογικών Ευρημάτων Πύργου Κύμης»

Tue, 2009-08-25 19:10
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 22α Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση Μουσείου Παλαιοντολογικών Ευρημάτων Πύργου Κύμης» με προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κερκίδων στα Γήπεδα Νεοχωρίου και Αυλωναρίου»

Tue, 2009-08-25 19:04
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 15η Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κερκίδων στα Γήπεδα Νεοχωρίου και Αυλωναρίου» με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδού στη Μουρτερή».

Tue, 2009-08-25 18:53
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 22α Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Οδού στη Μουρτερή» με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Γέφυρα Παραλίας Μετοχίου Κύμης».

Thu, 2009-08-13 12:24

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 1η Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάθεση του έργου «Γέφυρα Παραλίας Μετοχίου Κύμης» με προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ.

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε Προσκαλεί, κάθε ενδιαφερόμενο φορέα-Ιδιώτη, για Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια του Leader του ΠΑΑ

Thu, 2009-08-06 15:58

Στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. καλεί να παρευρεθεί:

-Ο κάθε ενδιαφερόμενος Τοπικός φορέας(σύλλογος, συνεταιρισμός κ.α)

-Ο κάθε ενδιαφερόμενος Δημότης(επενδυτή/Υποψήφιος Επενδυτής)-Αγρότης, των Δήμων:

Προκήρυξη μέτρου 123Α για επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Thu, 2009-08-06 12:13

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Ευβοίας κάνει γνωστό στους ενδιαφερομένους επενδυτές, ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το μέτρο 123Α που αφορά «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Διαμόρφωση Τοπικού Προγράμματος «Leader του Π.Α.Α» Πεδινών Περιοχών Κεντρικής Εύβοιας

Fri, 2009-07-31 10:03

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., ο συλλογικός αναπτυξιακός φορέας του Νομού μας που από την ίδρυσή του έχει πρωτοστατήσει σε δράσεις που καλύπτουν το σύνολο των φορέων της περιοχής μας, αποφάσισε από μηνών τη διαμόρφωση ενός Τοπικού Προγράμματος Ε.Π Αλ. Μπαλτατζής(Π.Α.Α) 2007-2013 του άξονα 4 Leader του Π.Α.Α του ΥΠΑΑΤ για τις πεδινές περιοχές του Νομού Εύβοιας με εξάρτηση από την Γεωργία .

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias