Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Πεζογέφυρα Διοικητηρίου».

Thu, 2009-07-30 14:03

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 25η Αυγούστου 2009, για την ανάθεση του έργου «Πεζογέφυρα Διοικητηρίου» με προϋπολογισμό 1.090.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Χαλκιδέων».

Wed, 2009-07-29 10:57

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 25η Αυγούστου 2009, για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας» με προϋπολογισμό 80.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Γ.Σ.Π. για την Παρακολούθηση και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευβοίας»

Wed, 2009-07-22 12:19

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει, την 31η Αυγούστου 2009, επαναληπτικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για την Παρακολούθηση και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευβοίας».

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Για Την Προστασία Του Υδροβιοτόπου Της Λίμνης Δύστου

Wed, 2009-07-22 10:43

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει, την 31η Αυγούστου 2009, την ανάθεση της μελέτης «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Για Την Προστασία Της Περιοχής Του Υδροβιοτόπου Της Λίμνης Δύστου Εντός Διοικητικών Ορίων Του Δήμου Δυστίων Ν. Ευβοίας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 134.923,39 ευρώ.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων για Ωρομίσθιους Εκπαιδευτές.

Mon, 2009-07-20 13:49

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ7», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ8», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ9», σύμφωνα με τις υπʼ αρίθμ 10291/1-7-2009, 10289/1-7-2009 και 10288/1-7-2009 αποφάσεις ένταξης Πράξεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007-2013», της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Καταρρεύσαντος Τμήματος Παραλιακού Κρηπιδώματος Λιμένος Μαρμαρίου».

Mon, 2009-07-20 08:18

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, την 18η Αυγούστου 2009, για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Καταρρεύσαντος Τμήματος Παραλιακού Κρηπιδώματος Λιμένος Μαρμαρίου» με προϋπολογισμό 170.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Ράμπας Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων Λιμένος Μαρμαρίου».

Mon, 2009-07-20 08:17

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό την 11η Αυγούστου 2009, για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Ράμπας Ε/Γ-Ο/Γ Πλοίων Λιμένος Μαρμαρίου» με προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση κόμβου Ορίου».

Tue, 2009-07-14 12:31

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση κόμβου Ορίου» με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους».

Thu, 2009-07-09 14:50

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευβοίας» με προϋπολογισμό 56.519,00 ευρώ.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Γήπεδο Νέας Σινασού»

Fri, 2009-07-03 11:16

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Γήπεδο Νέας Σινασού» με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias