Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Ευβοίας

Thu, 2013-04-18 10:51

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Ευβοίας», με προϋπολογισμό 1.013.204,05€ ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, . Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

 

Επαναληπτική ανάρτηση του Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης – Υλικών Εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού.

Tue, 2013-04-16 11:01

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού. Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Ν. Συρμακέζη τηλ:22213 53725  και κα Α. Καρλατήρα τηλ:22213 53726.

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση – Βελτίωση έργων ασφαλείας Δερβενίου"

Tue, 2013-04-09 10:19

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “" Συντήρηση – Βελτίωση έργων ασφαλείας Δερβενίου ", με προϋπολογισμό 400.000 ΕΥΡΩ.Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 325.155,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  και απρόβλεπτα). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Δείτε επίσης τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου

Προκηρύξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου"Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013" στην Π.Ε. Εύβοιας.

Thu, 2013-04-04 13:38

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013" στην Π.Ε. Εύβοιας και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Προκηρύξη για Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Thu, 2013-04-04 13:29

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας  μετά από την με αριθμό  300/27-03-2013 (αρ. πρακτικού 11) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο  μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εντομοκτόνων-ελκυστικών ουσιών  για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα  Εύβοιας. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Προκηρύξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου"Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013" στην Π.Ε Εύβοιας.

Thu, 2013-04-04 11:58

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής Ύλης – Υλικών Εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού.

Wed, 2013-04-03 10:18

(Το περιεχόμενο του άρθρου έχει τροποποιηθεί. Δείτε εδώ το σωστό)

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού. Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Ν. Συρμακέζη τηλ:22213 53725  και κα Α. Καρλατήρα τηλ:22213 53726.

Ορθή Επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Wed, 2013-03-27 13:52

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Δ.Ζέρβα τηλ. 2221353820.

Δείτε επίσης  
  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (1 από 2)
  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (2 από 2)
καθώς και το Τιμολόγιο Μελέτης (1 από 2)
                     Τιμολόγιο Μελέτης (2 από 2)

Επαναληπτική ανάρτηση Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “ANAΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΚΥΜΑ’ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ”

Wed, 2013-03-27 13:11

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ANAΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ‘ΚΥΜΑ’ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ” (κωδ. MIS 379449), με προϋπολογισμό 880.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 624.255,02€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), β) κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ, με προϋπολογισμό 75.245,05 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).

Πατήστε εδώ για να δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

 

Επαναληπτική ανάρτηση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

Tue, 2013-03-26 11:38

(Το περιεχόμενο του άρθρου έχει τροποποιηθεί. Δείτε εδώ την επανάληψη στο ορθό)

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», με προϋπολογισμό 2.000.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Δ.Ζέρβα τηλ. 2221353820.

Δείτε επίσης  
  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (1 από 2)
  τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου (2 από 2)
καθώς και το Τιμολόγιο Μελέτης (1 από 2)
                     Τιμολόγιο Μελέτης (2 από 2)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias