Περιβάλλον

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ "ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ"

Tue, 2011-10-04 11:34

Πληροφορούμε τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Δήμους, Τ.Ο.Ε.Β., ιδιώτες, βιομηχανίες κ.λ.π.) ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». Διαβάστε το ΦΕΚ (ΦΕΚ 1440/Β/2011)  Πληροφορίες στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας (κ. Δ. Μέντου τηλέφωνο 2221353445).Δείτε την Ανακοίνωση

Απολογισμός Ζημιών από τις πυρκαγιές στην Εύβοια

Wed, 2007-08-29 17:16

Πάνω από Διακόσιες είκοσι χιλιάδες στρέμματα έκτασης (220.000) κατέκαψε η φωτιά στην Εύβοια σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias